• Pål Nes

Korte katekeser

To ganger i veken leser Clemens fra boken «Kristna trosläran». Katekesene varer i 2-4 minutter og avsluttes med noen spørsmål til ettertanke.