• Pål Nes

Katolsk i hodet Episode 4: Argumenter for og imot Gud

Katolsk i hodet er et program der Øyvind Evenstad tar opp ulike temaer knyttet til hvordan vi tenker og dermed til hvordan vi lever. Å være "katolsk i hodet" betyr i denne sammenhengen å ha et katolsk verdenssyn som er formet av Kirkens lære og naturlig fornuft.

Fjerde episode tar for seg temaet "Argumenter for og imot Gud?"
0 kommentarer