• Pål Nes

Katolsk Forum: «Men folket murret» om en dødskjedelig uvaneKatolsk Forum har den glede å presentere et foredrag med b.Erik Varden OCSO


Den bibelske beretningen om frelse støter stadig på en dypt rotfestet respons: Folk «murrer». De surmuler og bærer seg fordi Guds handling, som per definisjon er ny, ikke møter deres forventning. Er en del av svaret på vår tids troskrise rett og slett at vi slutter å klage?
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle