• Pål Nes

Katekese pave Frans - Josef: 1. Den hellige Josef og hans miljø


Onsdag 17. november holdt pave Frans sin første katekese om Josef.


Josef er «full av tro på Gud og hans forsyn.» Og han lærer oss å se det som virkelig er viktig. «Ikke se på det som verden lovpriser, se heller inn i hjørnene, se på skyggene, se på periferiene, se på alt det som verden ikke vil vite av.»Les hele tekesten her:

https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2021-11/josef-1-den-hellige-josef-og-hans-miljo.html


Alle publiserte katekeser finner du her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/onsdagskatekese


Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten, Vatican News

Foto: Vatican News

Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet


Lest av Erika Eva Nes

Regi Pål Johannes Nes


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.0 kommentarer