• Pål Nes

Karmels Hage spesial - Åpenbaringene i Fatima

Anne Samuelsen har et langt forhold til Vår Frue og til Fatima. Gjennom reiser og bøker har hun blitt godt kjent med Fatima`s spiritualitet. St Rita Radio er veldig glad for at Anne har laget en egen episode i forbindelse med Pave Frans vigsel av Russland og Ukraina til Jomfru Marias uplettede Hjerte.


ÅPENBARINGENE I FATIMA

Min Gud, jeg tror, jeg tilber, jeg håper og jeg elsker deg. Jeg ber om miskunn for dem som ikke tror, ikke tilber, ikke håper og ikke elsker deg. Amen.

Allerhellgste Treenighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Jeg tilber deg inderlig og frembærer for deg, Jesu Kristi høyst dyrebare Legeme, Blod, Sjel og Guddom, nærværende i alle tabernakler i verden, som soning for krenkelsene, vanhelligelsene og likegyldigheten som han såres ved. Og gjennom hans allerhelligste Hjertes uendelige fortjenester og Marias uplettete Hjerte, ber jeg deg om de arme synderes omvendelse.

Begge bønnene finnes i En liten katolsk bønnebok på s 44.


LITTERATUR

Peter Bernhard Bjerke: Mirakelet i Fátima 1917. Maximillian Kolbe forlag 1998.

Carmelite Sisters of St. Teresa: A Pathway under the Gaze of Mary: Biography of Sister Maria Lucia of Jesus and the Immaculate Heart. World apostolate of Fatima 2015.

Lucia Santos: Fatima in Lucia's Own Words, Vol. 1. Louis Kondor, et al, 1976.

Lucia Santos: Fatima in Lucia's Own Words: Sister Lucia's Memoirs, Vol. 2: 5th and 6th Memoirs Louis Kondor, et al, 2000.

Andrew Apostoli: Fatima for Today : The Urgent Marian Message of Hope. Ignatius Press 2010.

0 kommentarer