• Pål Nes

Karmels hage sesong II, episode 8: Om Thèrèse av Lisieux` offerakt
LITTERATUR:


Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.


Thérèses Offerakt til Den Barmhjertige Kjærligheten, Karmelittnonnene, Totus Tuus, 2018.


Fra The Prayers of Thérèse of Lisieux. ICS Publications 1997.


Steven Paine OCD: The prayers of saint Thérése of Lisieux. ICS Publications, Washington DC 1997.


Celine Martin: My sister Saint Thérèse, Rockford, Illinois. Tan Boks and Publishers 1997.


Pauline Martin: Thérèse av Jesusbarnet, Sista samtal. Karmeliterna 2. opplag 2009.BØNN OM NÅDE

Hellige Gud, barmhjertige Far, til alle tider beriker du din

Kirke med eksempler på hellighet og vitner om din kjær-

lighet. Vi takker deg for det vitnesbyrd om det kristen liv

du har gitt oss i den hellige Thérèse av Lisieux: og hennes

hellige foreldre Louis og Zelié.

På hennes forbønn, gjør alle familier til sanne kjærlig-

hetens skoler hvor ektefeller, lik Louis og Zelié, kan leve i

gjensidig respekt og hengivenhet, og barn kan vokse opp

i kjærlighet og trygghet.

Gi alle unge mennesker å finne og svare på sitt kall.

Send dem gode veiledere og sunne forbilder. Fri dem fra

frykt for fremtiden, skjenk dem mot til å satse på ekte og

varige verdier, og la dem oppdage gleden og friheten i et

liv i Kristi etterfølgelse.

Gi familier i vanskeligheter og alle som gjennomgår

prøvelser å finne styrke og håp i å betrakte din Sønns

ansikt.

Inngi oss alle, lik den hellige Thérèse, en urokkelig tillit

til din nåde og et brennende ønske om å elske deg og vår

neste over alle ting.

Du som alene er hellig, form oss etter din Sønns bilde,

slik at også vi kan være troverdige vitner om ditt rike for

verden av i dag.

Ved Kristus, vår Herre.

Amen.0 kommentarer