• Pål Nes

Karmels hage sesong II episode 4: Offer - Karmels vei når verden står i brann

TERESA BENEDIKTA AV KORSET:

Hvem er Du, milde lys som fyller meg

og opplyser mitt hjertets mørke?

Du leder meg som en mors hånd,

og hvis Du slipper meg, kan jeg ikke ta

noen skritt videre.

Du er rommet

som omgir og bærer min væren.

Uten Deg ville den synke ned i intethetens

avgrunn, som Du hevet den opp fra.

Du, nærmere meg enn jeg er meg selv,

mer innenfor enn min innerste væren -

og likevel umulig å nå eller berøre,

sprenger rammen for ethvert navn:

Hellig Ånd - evig kjærlighet!"


Første strofe av et lengre dikt skrevet iPinsen 1942,

inspirert av Johannes av KorsetHun holdt da på med sitt siste verk, Korsvitenskap.

Hele diktet finnes på svensk i Edith Stein, biografi– texter. s 134-136.


Kardinal Anders Arborelius: Edith Stein, biografi– texter. Karmel 1983.


Tersia Renata Posselt O.C.D.: Edith Stein, The Life of a Philosopher and Carmelite. ICS Publications, 2005.


Edith Stein Korsvitenskap. Vidarforlaget, 2007.


Mette Nygård: Edith stein - en helgen for det tyvende århundre.

St Olav 10.1998:

https://services.katolsk.no/historie/Tidsskriftet%20St.%20Olav/%C3%85rganger/1998/1998_10.pdfSt Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


0 kommentarer