• Pål Nes

Karmels hage sesong II episode 13: Karmels misjon

Oppdatert: 23. apr.

P. Saverio Cannistrà OCD: Karmels misjon i dagens verden. (VEK høst 2016) Oversettelse: P. Erik Varden OCSO. Opprinnelig trykket i: Venasque, 28. januar 2012.


– Johannes og Teresas Karmel er kalt, «fra slekt til slekt», til å forkynne budskapet om Guds nærhet til mennesket, om den radikale forvandling hans nærhet virker i menneskets erfaring av seg selv.


– For Karmels del, ser jeg dette som vår fremste misjon:

Å pleie nærheten til dagens mennesker for slik å formidle Guds nærhet til dem. Måtte vi hjelpe verden til å stille sitt liv, sin ensomhet, under Guds velsignelse!0 kommentarer