• Pål Nes

Karmels Hage sesong 2, episode 18: Hellige Miriam (Maria) av den korsfestede Jesus

KARMELS HAGE SESONG II

hellige Miriam (MARIA) av den korsfestede JESUS

LITTERATUR: Mariam – ”En biografi om Maria av den Korsfäste Jesus.” Serien Karmels helgon Karmeliterna, Glumslöv 2010. Se også: www.mariamdejesuscrucifieblog.blogspot.com
Novene til Den Hellige Ånd

Oversatt og tilrettelagt av nonnene

i Karmelittklosteret Totus Tuus, Tromsø

med ord fra hellige Miriam av den korsfestede Jesus

- «Den Hellig Ånds evangelist»


Fra Jesu yppersteprestelige bønn

Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg.

Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg,

så de kan være ett, slik som vi er ett.

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden,

men at du skal bevare dem fra det onde.

Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.

Joh 17,11b,15,19


Bønn om å forsake alt ondt

og om å bli fylt med Den Hellige Ånd

med ord fra hellige Miriam av den korsfestede Jesus [i]

Miriam har også blitt kalt «Palestinas lilje», «Den Hellig Ånds evangelist», «Den lille arabiske», «Al-Qidissa» (den hellige)

eller som hun selv sa, «en liten søster for alle».


(Bes på vanlig rosenkrans: Hele, eller bare enn dekade)


Start med: Jeg tror …, Fader vår …, Hill deg, Maria


En gang på den store perlen:

Hellige Ånd, inspirer meg.

Guds kjærlighet, fortær meg.

På den sanne vei, led meg.

Maria, min mor, se på meg.

Med Jesus, velsign meg.

Fra alt ondt, fra alle illusjoner,

fra alle farer, bevar meg.

Amen.[ii]


Ti ganger på de små perlen:

Herre, jeg forsaker djevelen, alle hans fristelser og alt hans verk,

og ønsker bare Deg og din Ånd.[iii]


Til avslutning tre ganger:

Kilde til fred og lys. Kom, opplys meg!

Jeg er sulten. Kom, livnær meg!

Jeg er tørst. Kom, slukk min tørst!

Jeg er blind. Kom, opplys meg!

Jeg er fattig. Kom, berik meg!

Jeg er ulærd. Kom, lær meg!

Hellige Ånd, jeg overgir meg til deg! [iv]


Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd …


[i]Tilrettelagt: 1) På polsk av p. Krzysztof av Guds Barmhjertighet OCD; www.powolania.karmelicibosi.pl ; www.youtube.com/karmeliTy . 2) På norsk Karmel «Totus Tuus», Tromsø [ii] Kilde: Blessed Mary of Jesus Crucified (MARIAM BAOUARDY), Discalced Carmelite Nun, Carmel of Betlehem 1846 – 1878, THOUGHTS, New Edition 1997, Carmel of Betlehem: Invocation: Holy Spirit, inspire me, Love of God, consume me; On the true path, lead me. Mary, my Mother, look upon me; With Jesus, bless me; From all evil, from all illusion, from all danger, preserve me. [iii] Kilde: ibidem “When you are tempted. No matter where you are, kneel before the Lord and say: Lord, I renounce Satan and his works; I want nothing but Your Spirit. And you will see that you always be victorious if you are faithful to these words.” [iv] Kilde: ibidem “Source of peace and light, come and feed me; I am thirsty, come and quench my thirst; I am blind, come and enlighten me; I am poor, come and enrich me; I am ignorant, come and instruct me. Holy Spirit, I abandon myself to You…

0 kommentarer