• Pål Nes

Karmels Hage episode 9: Skriftemålets uutømmelige nåde
Husk dette, Jakob, og Israel, for du er min tjener. Jeg har formet deg, du er min tjener, Israel, du blir ikke glemt av meg. Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg løser deg ut! Juble, du himmel, for Herren har grepet inn! Rop av fryd, dere jordens dyp! Bryt ut i jubel, dere fjell, du skog med alle dine trær! For Herren løser ut Jakob, på Israel viser han sin herlighet. (Jes 44, 21-23.)Kom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.


V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.


La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.
«Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.» (Joh 2,5).Bøker:

Teresa av Avila: Boken om mitt liv. (Aschehoug &Co 2003)

Alle bibelsitater er fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011
Billedtekst.

Skriftestolen der Thérèse av Lisieux skriftet som barn. (Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux)

Foto: Hege Askvik

0 kommentarer