• Pål Nes

Karmels hage episode 6: Å overvinne hindringer - midt iblant gryter og kasseroller

6 KARMELS HAGE


Å OVERVINNE HINDRINGENE

midt iblant gryter og kasseroller


Billedtekst: Kjøkken, Inkarnasjonsklosteret i Avila (foto AS)
Kom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.


V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.


La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

MARTAS BØNN


Ja Herre! – noen må jo tjene!

Ikke alle kan sitte på avstand med et fredelig hjerte,

heller ikke ved dine elskede føtter,

innhyllet i søt andakt.


Ja Herre! Noen må jo bære!

dagens byrde

dens, møye og hete,

mens andre funderer og ber ved dine føtter.


Ja Herre! – noen må jo utføre livets daglige plikter.

Noen som heller ville synge må plage seg selv,

i jordens støv, slite og tie.


Ja Herre! Menn må jo tjene penger,

og kvinnene ta seg av hjemmet.

Og noen må stå tidlig opp

for den andres skyld, som heller ber.


Ja Herre! Også du Du

må bli forsørget på jorden.

Jeg bringer deg brød og vin

Du en guddommelig gjest – det skal være min bønn!


Amen(Julia C. Dorr 1825 – 1913)Bøker

Elisabeth av Treenigheten: Andliga Skrifter

Teresa av Avila: KlosterstiftelsernaBilledtekst: Kjøkken, Inkarnasjonsklosteret i Avila (foto AS)

0 kommentarer