• Pål Nes

Karmels hage episode 5: Bønn til din Far


La oss be:


Kom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.


V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.


La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.«Før jeg taler om det indre livet, det vil si om bønnen, må jeg si Dem visse ting som er nødvendig for alle dem som trakter etter å vandre bønnens vei … uten dem er det umulig å være virkelig kontemplativ. Det første er kjærligheten til hverandre, det andre er frigjortheten fra alt det skapte, og det siste er den sanne ydmykheten.»(FV 4,3-4.)Salme 131


Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i meg. Israel, vent på Herren fra nå og til evig tid!Radiating Christ av Den hellige Cardinal John Henry Newman.Kjære Jesus,

hjelp oss å spre din duft hvor enn vi går.

Overstrøm våre sjeler med Din Ånd og Ditt Liv.

Gjennomtreng og omfavn hele vår eksistens,

slik at våre liv blir

en eneste utstråling av Ditt.

Skinn gjennom oss, og vær slik i oss at

alle sjeler vi kommer i kontakt med,

må føle din tilstedeværelse i vår sjel.

Løft deres blikk og la dem se,

ikke lenger oss, men Jesus alene!

Bli hos oss, da vil vi skinne slik Du skinner;

skinne slik at vi blir lys for andre.

Lyset, o Jesus, vil komme kun fra Deg,

intet vil være vårt.

Det vil være Du som skinner på andre

gjennom oss.

La oss derfor prise Deg slik du ønsker,

ved å skinne på dem omkring oss.

La oss forkynne Deg uten å forkynne,

ikke ved ord, men ved eksempel,

ved den gripende kraft,

den gode innflytelse ved det vi gjør,

den tydelige kjærlighet

våre hjerter har til deg.[1]

Bøker:

Teresa av Avila: Fullkomlighetens väg.

Wilfrid Stinissen: Natten er mitt lys.

[1] Radiating Christ. Daglig bønn hos Mor Teresasøstrene. Oversatt fra engelsk AS.

0 kommentarer