• Pål Nes

Karmels hage episode 44: Julekrybben i våre liv


Martin Luther: «Jeg har ofte sagt og sier det igjen: Den som vil erkjenne Gud og uten fare spekulerer om Ham, bør bare stirre på krybben. Begynn nedenfra, og lær jomfru Marias Sønn alvorlig å kjenne – han som ligger i moren skjød og ammer – da vil du jammen lære hvem Gud er. Og pass deg for de høye og flyvende tanker om å klatre opp i himmelen uten denne stigen, nemlig Herren Jesus i hans menneskelighet. La ikke fornuften bringe deg bort fra dette: Så vil du jo ha forstått Gud på den rette måten! (s. 10.)


Christian Schütz: Underet i stallen, krybbemeditasjoner. St. Olav forlag i 1999. Den er dessverre utsolgt fra forlaget.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


0 kommentarer