• Pål Nes

Karmels hage episode 43: Johannes av Korset - Språk og begrep

KARMELS HAGE 43

JOHANNES AV KORSET – SPRÅK OG BEGREPER


«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.


(Joh. 7.38-42)


Utdrag fra forord til: Levande Kärlekslåga av Kardinal Anders Arborelius OCD.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.0 kommentarer