• Pål Nes

Karmels hage episode 37: Elisabeth av Treenigheten del 4

KARMELS HAGE EPISODE 41

ELISABETH AV TREENIGHETEN DEL 4St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Å min Gud, Treenighet, som jeg tilber,

hjelp meg helt å glemme meg selv så jeg finner min bolig i deg,

ubevegelig, i fred, som om min sjel alt befant seg i evigheten.

La intet forstyrre min fred eller trekke meg bort fra deg,

du Ubevegelige! La hvert øyeblikk føre meg lenger inn

i ditt mysteriums dyp!

Stilne min sjel. Gjør den til din himmel,

din elskede bolig og hvilested! La meg aldri la deg alene.

La meg være udelt til stede, helt våken i min tro, helt tilbedende,

helt hengitt din skapende gjerning.


Å min elskede Kristus, korsfestet av kjærlighet,

jeg vil være ditt Hjertes brud.

Jeg vil dekke deg med ære. Jeg ville elske deg

– like til jeg dør av kjærlighet.

Jeg kjenner dog min maktløshet, og ber deg derfor:

ikle meg deg selv, la min sjel få del av hver bevegelse i din sjel.

Overstrøm meg, innta meg, sett deg i mitt sted,

så mitt liv får utstråle ditt liv.

Tre inn i meg som Tilbeder, som Frelser og Forsoner.


Å evige Ord, min Guds Ord, jeg vil bruke mitt liv på å lytte til deg.

Jeg vil gjøre meg helt lærenem og lære alt av deg.

Gjennom hver natt, hver tomhet, hver maktløshet,

vil jeg rette blikket mot deg for å bli i ditt veldige lys.

Å elskede Ledestjerne, henfør meg,

slik at jeg ikke får tre ut av din strålekrets!


Å fortærende Ild, kjærlighetens Ånd, kom over meg.

La Ordet inkarneres i min sjel.

La meg bli for Ham en ytterligere menneskenatur,

hvor Han helt fornyer sitt mysterium.

Og du, Far, bøy deg ned over din fattige lille skapning.

Overskygg henne.

Se ikke annet i henne enn din Elskede Sønn,

Han som har all din yndest.


Å mine Tre, mitt Alt, min Salighet, du grenseløse Ensomhet, du Uendelighet hvor jeg mister meg selv. Jeg overgir meg i deg som et bytte. Begrav deg i meg, slik at jeg får begraves i deg inntil jeg inntrer i ditt lys for å skue din storhets bunnløse dyp.


LITTERATUR

Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009.


Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979.


The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?)0 kommentarer