• Pål Nes

Karmels hage episode 37: Elisabeth av Treenigheten del 2

ELISABETH AV TREENIGHETEN DEL 2«Jeg skal gi deg min `hemmelighet`: Tenk på Gud som bor i deg, hvis tempel du er; Den hellige Paulus snakker om dette, og vi kan tro ham. Litt etter litt vil sjelen blir vant til å leve i hans skjønne nærvær, den forstår at den bærer med seg en liten Himmel hvor kjærlighetens Gud har tatt bolig. Da er det som om den puster i en guddommelig atmosfære; jeg vil til og med si at det kun er kroppen som lever på jorden, mens sjelen er bortenfor skyer og slør, i Ham som er den Uforanderlige. Fortell meg ikke at dette ikke er noe for deg,[1] at du er for elendig; tvert imot, det er bare nok en grunn til for å gå til Ham som frelser. Vi skal bli renset, ikke ved å se på vår egen elendighet, men ved å se på Ham som kun er pur renhet og hellighet. Den hellige Paulus sier at `han på forhånd er bestemt til å bli formet etter Hans bilde.` I den sørgeligste av alle tider, tenkt at den guddommelige kunstner bruker en meisel for å gjøre sitt arbeid vakrere, og forbli i fred under den hånd som arbeider med deg.»[2]


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


LITTERATUR

Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009.


Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979.


The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?)


[1] He Is My Heaven, s. 136-137. Hele brevet finner du i: The Complete Works, vol II ICS Publications 2014, (L 249) s. 228-231. [2] He Is My Heaven, s. 117.

0 kommentarer