• Pål Nes

Karmels hage episode 33: Therese av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt

Therese av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt – En kjærlighetens profet for vår tid

La oss be: Herre Jesus, du sa: «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i Himlenes Rike». Skjenk oss på den hl. Thérèses forbønn en sann barndoms ånd, slik at vi må glede oss over å være små og svake. Måtte vi, ved din nåde, ikke forsøke å samle fortjenester for det evige liv, men utføre alt bare av kjærlighet til deg og med tanken på å glede deg. Tell derfor ikke våre gode gjerninger, slik at vi ved livets slutt kan stå foran deg med tomme hender, uten noe å sette vår lit til, annet enn din barmhjertige kjærlighet.

Amen.

(Avslutningsbønn til litaniet om åndelig barndom. Utarbeidet av Karmelittklosteret "Totus Tuus")


THÉRÈSE AV LISIEUX – OMFATTENDE LI


TTERATURLISTE


Christopher O Mahony: St. Thérèse by those who knew her, Veritas Publications 1975.

Letters of St Thérèse of Lisieux, Vol II, nr 197, s. 999-1000. To volumer oversatt av John Clarke O:C:D: Institute of Carmelite Studies.


Hans Urs von Balthasar: TWO SISTERS IN THE SPIRIT, Thérèse of Lisieux & Elizabeth of the Trinity. San Francisco 1992.


Bernard Bro OP. The Little Way, D.L.T. 1997.


Thérèse av Lisieux: The Poetry of Saint Thérèse. ICS Pubications 1996.


Fra The Prayers of Thérèse of Lisieux. ICS Publications 1997.


Steven Paine OCD: The prayers of saint Thérése of Lisieux. ICS Publications, Washington DC 1997.


Celine Martin: My sister Saint Thérèse, Rockford, Illinois. Tan Boks and Publishers 1997.


P.Paulinus Redmond Louis og Zélie Martin, Parents of Thérèse av Lisieux London: CTS Biographies, 2008.


Pauline Martin: Thérèse av Jesusbarnet, Sista samtal. Karmeliterna 2. opplag 2009.


Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.


Morten Andreas Bjelland: Den hellige Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. 2018.

(1995 Maximillian Kolbe forlag)


Thérèses Offerakt til Den Barmhjertige Kjærligheten, Karmelittnonnene, Totus Tuus, 2018.

0 kommentarer