• Pål Nes

Karmels hage episode 31 - Troens Glede, andre del

Troens glede Ved br. Wilfrid Stinissen Andre del Veni Sancte Spiritus Kom, o Hellig Ånd, hit ned! Lysets stråle til oss led fra din høye helligdom. Far for slekt så arm og ring! Gode gavers giver, bring lys i våre hjerters rom. Du som vet å trøste best, sjelens venn og milde gjest, svale tilflukts åpne dør, hvile for hver tynget mann, kjøling under solens brann, lindring når vårt hjerte blør. Salighetens lys, treng inn! Fyll til dypest bunn hvert sinn som i tro mot deg er vendt. Uten lys fra guddoms vell eier ingen i seg selv noe som for deg er rent. Avtvett urenhetens spor, kveg med dugg den tørre jord, rens og hel de syke sår. Bøy alt det som stivnet til, smelt det frosne ved din ild, led du den som veiløs går. Skjenk hver sjel som på deg tror, hver som liter på ditt ord, dine gaver syv i tall. Kraft til enden du oss unn og en salig oppbruddstund. Oss til evig glede kall. Amen.

LITTERATUR: Troens glede Broder Wilfrid Stinissen, Karmel 2000 1, årg 35. Oversatt til norsk og trykket i: Ved Elisas kilde i vår 2014, høst og vår 2015. Om du etter dette programmet vil høre mer om den kristne gleden, kan jeg anbefale en repetisjon av episode 13 i Karmels hage, som heter: GLEDEN.

0 kommentarer