• Pål Nes

Karmels hage episode 3: Teresa av Avila

"Gud alene er nok."

I denne episoden blir vi kjent med en av de virkelig store karmelittene, Teresa av Avila.

Den første bønnen vi ber med Teresa

Din er jeg, Til deg jeg fødtes. -

Hva er din vilje med meg? ...


Din er jeg, for du har skapt meg,

Din, for du har gjenløst meg,

Din, for du bar over med meg,

Din, for du har kalt meg,

Din, for du har vernet meg,

Din, for uten deg var jeg fortapt.


Hva er din vilje med meg?