• Pål Nes

Karmels Hage episode 25: Thérèse av Lisieux - En vakker blomst i Karmels hage

«Om noen skulle frykte at fullkommenhetens fjell er ubestigelig, har Thérèse vist at det finnes en «heis» til himmelen, kjent som «Den lille veien for åndelig barndom». Med ordene «mitt kall er kjærlighet», utfordrer hun hver og en av oss til å velge Gud, uavhengig av livskall, situasjon og evner. For det er bare Gud som kan fylle de dypeste lengslene i våre liv. Med troens gave oppdager vi hvem vi ved Guds nåde får lov til å være. Som hellige kan vi endelig bli «hele» mennesker.» (Biskop Bernt Eidsvig 2018, katolsk.no)


BØKER

Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.


Morten Andreas Bjelland: Den hellige Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. St. Olav forlag, 2018.
0 kommentarer