• Pål Nes

Karmels hage Episode 24 - Be for oss, Hellige Olav

Allmektige, evige Gud, du er kongenes krone og martyrenes seier. Vi vet at din salige martyr, Olav, taler vår sak for ditt åsyn. Din storhet lovpriser vi i hans død, og vi ber deg: Gi oss livets krone, som du har lovet dem som elsker deg. Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Amen


BØKER

Lars Roar Langslet: Jomfru Maria og Olav Den hellige. Maximillian kolbes forlag 1997. Den kan kjøpes på st Olav og koster den nette sum av 30 kroner!
0 kommentarer