• Pål Nes

Karmels hage episode 21 - Åndelig lesning del II

«Teresa av Avila var dog så mye av en realist at hun skjønte at den åndelige lesningen ikke kunne erstatte alt, den har sin begrensning. Hun skriver i sin selvbiografi at hun har «medlidenhet med alle som bare kan stole på den åndelige lesningen, fordi den selvopplevde erfaringens lys overgår helt uovertruffent alt hva man kan finne i noen bøker!» Enkelte opplevelser i bønnelivet kan ikke beskrives – bare oppleves – og til syvende og sist er det Herren selv som må undervise.»


Martinus Martin OCD Karmel, Katolsk andlig tidsskriftnr 3. 1979. Oversatt til norsk og trykket i Ved Elias Kilde vår 2016 og høst 2016.


Anbefalte bøker:


BIBELEN


Teresa av Avila: Den indre borgen, Efrem forlag 2017.


Br. Wilfrid Stinissen: Indre vandring. Efrem forlag, 2020.


Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.


Morten Andreas Bjelland: Den hellige Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. 2018.

0 kommentarer