• Pål Nes

Karmels hage episode 2: Den hellige familie Maria og Josef

Kom sønnavind, som vekker all kjærlighet, pust gjennom min hage."


Et program til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.


Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.
Bønner brukt i episode 2

Sub tuum præsidium

Under ditt vern

tar vi vår tilflukt, Guds Hellige Mor.

Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler,

og frels oss fra alle farer.

Du ærerike og salige Jomfru.


V: Be for oss, Guds Hellige Mor.

S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.


La oss be: Herre, la den salige Jomfru Marias forbønn bli oss til hjelp på vår livsvei, så vi under hennes vern når frem til den klippe som er Kristus, han som lever og råder i all evighet. Amen.


Hellige Josef, vår Far!

Du har aldri sviktet dem

som ber om din hjelp og forbønn.

Som vår hellige mor Teresa

tar vi vår tilflukt til deg.

Du var Frelserens faderlige beskytter her på jorden,

og Han lytter til dine bønner i himmelen.

Gjennom Ham har du makt til å hjelpe oss

og det som synes umulig kan du gjøre mulig.

Vi ber om din faderlige omsorg,

at du skal sørge for oss

og gi oss alt vi trenger. Amen.


Jesus, Maria og Josef!

Vi overgir alt i deres hender!
0 kommentarer