• Pål Nes

Karmels hage episode 19: Det bedende mennesketLITANI OM Å OPPNÅ ÅNDELIG BARNDOM


Herre, miskunn deg S: Herre, miskunn deg

V: Kristus, miskunn deg S: Kristus, miskunn deg


V: Herre, miskunn deg S: Herre, miskunn deg

V: Kristus, hør oss S: Kristus, bønnhør oss


Gud Fader i himmelen S: Miskunn deg over oss

Gud, Sønn, verdens Frelser

Gud Hellige Ånd

Hellige Treenighet, en Gud


At vi må erkjenne vår svakhet og forvente alt fra Gud.

S: Vi ber deg, Herre.


At vi må oppnå en hjertets holdning som alltid gjør oss ydmyke og små i Guds armer.


At vi ikke tar til inntekt for oss selv de dyder vi utfører.


At vi ikke må samle noe av det åndelige for oss selv.


At vi må forstå at jo svakere vi er, desto mer er vi skikket til Guds kjærlighets virke.


At vi ikke må miste motet ved å se våre egne feil.


At vi alltid må se på oss selv som unyttige tjenere, selv når vi arbeider mye.


At vi må tiltrekkes av det som er lite og ubetydelig i verdens øyne.


Om utholdenhet i alltid å løfte foten for å klatre opp hellighetens stige, uten å tro at vi kan bestige selv det første trinnet.


Om frihet fra alle bekymringer og frimodig tillit til Faderens godhet.


Om å forbli skjult for andres øyne og gjøre det gode på en slik måte at vår venstre hånd ikke vet hva den høyre gjør.


V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Skån oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Bønnhør oss, Herre.

V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

S: Miskunn deg over oss.


V: Salige er de som vet seg fattige.

S: For Himlenes Rike tilhører dem.


La oss be:

Herre Jesus, du sa: «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i Himlenes Rike». Skjenk oss på den hl. Thérèses forbønn en sann barndoms ånd, slik at vi må glede oss over å være små og svake.


Måtte vi, ved din nåde, ikke forsøke å samle fortjenester for det evige liv, men utføre alt kun av kjærlighet til deg og med tanken på å glede deg. Tell derfor ikke våre gode gjerninger, slik at vi ved livets slutt kan stå foran deg med tomme hender, uten noe å sette vår lit til, annet enn din barmhjertige kjærlighet.

Amen.


Utarbeidet av Karmelittklosteret «Totus Tuus» i forbindelse med relikvievalfarten i 2018.


Teresa av Avila: Fullkomlighetens väg. 4,3–4.

Nonnene i Totus Tuus, Tromsø: Karmels Regel, St Olav forlag 2017, s. 35.

Broder Lorens av oppstandelsen: Att leva i Guds närvaro, s. 45–46.

Kardinal Anders Arborelius OCD: Den brinnande pilen. Karmeliterna, 1986 s. 21–22.
0 kommentarer