• Pål Nes

Karmels hage 26: Åndelig lesning - Therese av Lisieux - En sjels historie

«Det er av avgjørende betydning at sjelen øver seg mye i kjærlighet slik at dens bane raskt kan fullføres her nede og slik at den uten forsinkelse kan få se Gud ansikt til ansikt.»


«Å! Hvilken fred hersker det ikke i sjelen når den hever seg opp over de naturlige følelsene … Nei, ingen glede kan sammenlignes med det den erfarer som virkelig er fattig i ånden. Om han ber om noe han trenger og han er helt ubunden, og man da ikke bare nekter å gi ham det han ber om, men også forsøker å ta fra ham det han har, så følger han Jesu råd: Gi også avkall på kappen om noen skulle be om din skjorte.»


Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.
0 kommentarer