• Pål Nes

Karmels Hage 18: Indre Bønn - Kontemplasjon


Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt. S: Og du fornyer jordens åsyn. La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. BØKER Wilfrid Stinissen: I din munn og i ditt hjerte (Verbum Forlag i 1998) Sam Anthony Morello (OCD): Lectio Divina and the Practice of Teresian Prayer. (Washington DC 1995) Augustin: Det hvilende hjerte, utvalgte tekster. (St Olav forlag 1991, s. 11) Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter s. 113. The complete works, vol I s. 98. P Marie- Eugene av Jesusbarnet, O.C.D: I want to see God, A practical synthesis of Carmelite spirituality. (Chicago 1953) Han ble saligkåret 19.11.2016. Festdagen er 4. februar, dagen for hans prestevielse. Johannes av Korset: Själens dunkla natt, (Karmeliterna) Wilfrid Stinissen: Indre vandring. (Sofiaforlaget 1985) Dette er en bok som forklarer og aktualiserer det Teresa av Avila skriver om i Den indre borgen. Det anbefales å lese disse to sammen.


BILDE Avilas ringmur. Foto AS.

0 kommentarer