• Pål Nes

Karmels hage 15: Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.


Lesninger til Lesningsgudstjenesten bok 2, St Olav Forlag 2010. (s.166–197).

Lesninger til Lesningsgudstjenesten bok 5, St Olav Forlag 2010. (s. 45–68).


Teresa av Avila: Fullkommenhetens vei.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer