• Pål Nes

Karmels hage 13: GledenKom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.


V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.


La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.BISKOPENS BØNN

OVER KONFIRMANTENE


Allmektige Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, du fridde disse dine barn fra synden, og gjenfødte dem av vann og Ånd. Herre, inngi dem Den Hellige Ånd, Trøsteren, gi dem visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd; fyll dem med gudsfrykts Ånd. Ved Kristus, vår Herre.
LITTERATUR:

Pave Frans første encyclika Lumen Fidei, 29.juni, 2013 (58).

Pave Frans: Evangelii Gaudium, 2013.

Br. Wilfrid Stininissen: Den nye vinen – om Åndens frukter. (St. Olav forlag)

Teresa av Avila: Boken om mitt liv,16.3.

Teresa av Avila: Betraktninger over Guds kjærlighet Kap. 1,6.


0 kommentarer