• Pål Nes

Karmels hage 11: Lidelse og korsOm du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212


Kom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.


V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.


La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.


ANGELUSBØNNEN

Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd.

Hill deg, Maria...


Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria...


Og Ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria...


Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter.


La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.«I Minneapolis møtte jeg en kvinne i rullestol som led av cerebral parese med sammenhengende krampetrekninger. Hun spurte meg hva mennesker som henne kunne gjøre for andre. Jeg sa til henne: Det er du som kan gjøre mest. Du kan gjøre mer enn noen av oss fordi din lidelse er forent med Kristi lidelse på Korset og det bringer styrke til oss alle. Der er en enorm styrke som vokser i verden gjennom denne kontinuerlige kommunikasjonen, det å be sammen, lide sammen og å arbeide sammen.»


BØKER

Elisabeth av treenigheten: Andliga skrifter, (Karmeliterna, 1979)

Angelusbønnen som den står i En liten katolsk bønnebok, (St. Olav forlag, 2013)

Jaya Chalika og Edward Le Joly. The Joy of Loving – Mother Teresa. (Penguin press, 1996)


0 kommentarer