• Pål Nes

Karmels Hage: Å be – Den Teresianske bønnen

Å BE – DEN TERESIANSKE BØNNEN


Kom, Hellige Ånd,

fyll dine troendes hjerter,

og tenn i dem din kjærlighets ild.

Du som gjennom de mangfoldige tungemål

samlet alle folkeslag til troens enhet.

V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.

S: Og du fornyer jordens åsyn.

La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.


BØKER:

Bibel 2011. (Bibelselskapet)

Wilfrid Stinissen: Gjem deg ved bekken Kerit. (Efrem forlag 2014)

Wilfrid Stinissen: En bok om kristen dypmeditasjon. (Verbum forlag 1994)

Teresa av Avila: Boken om mitt liv, (Aschehoug 2003)

Teresa av Avila: Den indre borgen (Efrem forlag 2018)

FOTO


AS Bilde fra innsiden av ringmuren i Avila, slik Teresa ville ha sett den når hun gikk ut av sitt barndomshjem.0 kommentarer