• Pål Nes

Jubileets vigselsbønn Fatima 100år


Vær hilset, Herrens mor, Jomfru Maria, Rosenkransens Dronning av Fátima! Velsignet blant alle kvinner, er du bildet på Kirken kledd i Påskens lys, du er vårt folks ære, du er seieren over det ondes merke.


Du vårt Løfte om Faderens miskunnsrike kjærlighet, vår Læremester i forkynnelsen av Sønnens glade budskap, vårt Tegn på Den Hellige Ånds brennende ild; lær oss, i denne gledens og smertens dal, de evige sannheter som Faderen åpenbarer for de små.


Vis oss kraften i din beskyttende kappe. La ditt Uplettede Hjerte være tilflukt for syndere og veien som fører til Gud.


Forenet med mine brødre og søstre, i tro, håp og kjærlighet overgir jeg meg til deg. Forenet med mine brødre og søstre, vier jeg meg til Gud, gjennom deg, Rosenkransens Dronning av Fátima.


Og, så endelig, omgitt av lyset som strømmer fra dine hender, vil jeg prise Herren i all evighet.


Amen.Shrine of Our Lady of Fatima / EWTN News

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle