• Pål Nes

Innlegg i St. Olav – katolsk magasin for religion og kultur

St Rita Radio svarer på en artikkel i "St. Olav – katolsk magasin for religion og kultur" der man fremstiller Radio Maria som et politisk verktøy i Polen. Vårt svar står på trykk i siste nummer av "St. Olav – katolsk magasin for religion og kultur" og er gjengitt under.

Foto: Pål Johannes Nes - "Radio Maria World Family sitt kapell utenfor Milano."

Til St Olavbladet og katolsk.no:


Det er, som vi kan lese i Tor Brekkes artikkel i St. Olav Kirkeblad på side 76-78, et stort problem for Kirken at en katolsk radio brukes til politisk propaganda, slik som denne radioen fungerer i Polen. Et annet stort problem er at en uinformert leser kan tro at det som i Polen kaller seg selv «Radio Maria», er tilknyttet merkenavnet Radio Maria som er eid av Radio Maria World Family. Mer feil kan det ikke bli! Den polske «radio Maria» fikk sitt samarbeid med Radio Maria avsluttet nettopp på bakgrunn av forhold som artikkelen nevner. Den har siden 2010 brukt dette merkenavnet uten tillatelse.


Siden St. Rita Radio har hentet sin inspirasjon nettopp fra Radio Maria, er det viktig for meg å få frem hva den verdensomspennende Radio Maria står for: Radio Maria sender på 65 språk og når via FM og AM nettet ca 500.000.000 mennesker, som gjør det til verdens største katolske radio. De er en av den katolske kirken sine sterkeste medspiller knyttet til bønn og evangelisering. I hele den katolske verden står Radio Maria som en garantist for bønn og misjon. CTV (som er Vatikanet sin TV produsent) nevner også alltid Radio Maria i forbindelse med pavens offentlige sendinger. Radio Maria samarbeider tett med Vatican News, som er Kirken offisielle kanal, og har den fulle støtte av den hellige Far og flere biskoper og kardinaler som deltar aktivt i radioen over hele verden. Radio Maria er ikke politisk, og har i sine statutter forbud mot politikk. Radioen har et apostolat som skal arbeide for å spre informasjon for Kirken og om Kirkens lære. Radio Maria kan ikke fungere uten tette bånd til den lokale Kirken, da de er avhengig av en invitasjon fra den lokale biskopen for å kunne etablere en ny radio.


I en hilsen i forbindelse med Radio Maria Argentina sitt 20-årsjubileum i slutten av 2016 takker pave Frans nettverket og dets Argentinske avdeling for utrettelig arbeid for den sanne kristne lære. Han sier blant annet: «Media eksisterer for å så det sanne, det gode og det skjønne. Når media ikke sår sannheten, når de sår halvsannheter, så desinformerer de og forteller bare en del av sannheten, ikke hele. Dette … er en stor fare.» Han avslutter med en oppfordring: «Hold frem, Hold frem med å si sanne, vakre og gode ting.» Dette oppsummerer Radio Marias intensjon.

Det var også disse ord fra pave Frans som dannet grunnlaget for etableringen av St Rita Radio. Radio Maria har hjulpet oss veldig mye i vår etablering og vårt verdigrunnlag, som er Kirkens lære og samhold fremfor splid, bygger i stor grad på prinsippene til Radio Maria.


Pål Johannes Nes

Ansvarlig redaktør St Rita Radio og TV


Foto: Pål Johannes Nes - "Utendørs korsvei i tillknytting til Radio Maria World Family"

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle