• Pål Nes

Hvordan den hellige Johannes Paul II forandret den katolske kirken for alltid


Pope John Paul II circa 1991.


Vatikanet, 22. oktober, 2021

Oversatt av Marta og August Wade


Du visste antakeligvis at st. Johannes Paul II var den nest lengst-sittende paven i nyere historie med sitt 27 år-lange pontifikat, i tillegg til at han var den første ikke-italienske paven siden den nederlandske pave Adrian VI fra 1523. Men visste du at han endret Den katolske kirken for alltid i løpet av disse 27 årene?


Her er fem grunner til dette:


1. Han bidro til at kommunismen falt i Øst-Europa i 1989.

Pavens offisielle biograf, George Weigel, dokumenterte pavens møter med ulike ledere. Han la vekt på pave Johannes Paul den andres enorme innvirkning på det politiske landskapet. Hans politiske innflytelse er synligst i måten kontakten han hadde med verdensledere bidro til Sovjetunionens fall.


President Ronald Reagen møtte paven bare noen få dager før han ba Mikhail Gorbachev «rive ned» Berlinmuren. I følge historikeren og forfatteren Paul Kengor gikk Reagan så langt som å kalle pave Johannes Paul II sin «beste venn». Han uttrykket at ingen kjente sjelen hans bedre enn den polske paven, som også hadde lidd under et drapsforsøk og kjent på byrden av lederskap.


Gjennom 38 offisielle besøk og 738 audienser og møter med statsledere hadde Johannes Paul II en påvirkningskraft på ledere over hele verden i den episke kampen mot et regime som skulle bli ansvarlig for mer enn 30 millioner menneskers død.


«Han tenkte på seg selv som Den katolske kirkes universelle pastor, da han hadde å gjøre med selvstendige, politiske aktører. Disse lå under en universell morallov, som alle andre,» sa Weigel.


«Han var villig å ta risikoer, men han satte også klokskapen som den største, politiske dyden. Og jeg tror han var nokså respektert av politiske verdensledere på grunn av sin transparente integritet. Den grunnleggende holdningen hans til disse mennene og kvinnene var: Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?»


Mer enn noe annet forstod Johannes Paul II sin rolle primært som en åndelig leder.


I følge Weigel var pavens største innvirkning på verdens tilstand å være en sentral rolle i begynnelsen av revolusjonen om bevissthet, som startet i Polen Denne revolusjonen, som feide over Øst-Europa, inspirerte den ikke-voldelige revolusjonen i 1989 og kommunismens kollaps i Sentral- og Øst-Europa – en forbløffende, politisk oppnåelse.


2. Han saligkåret og helligkåret flere helgener enn noen annen forgjenger, slik at hellighet ble mer tilgjengelig for vanlige folk.

En av Johannes Paul IIs mest varige etterdønninger er det enorme antallet helgener han kåret. Han feiret 147 saligkårings-seremonier, der han proklamerte 1338 salige, i tillegg til at han feiret 515 kanoniseringer for totalt 482 helger. Det utgjør flere enn det totale antallet fra hans forgjengere fra de siste fem århundrene.


Mor Teresa av Calcutta er kanskje den mest kjente samtidige av Johannes Paul II som nå offisielt er en helgen. Men, den første helgenen av det nye årtusenet, som også var spesielt kjær for paven var st. Faustina Kowalska. Hun var også polsk og mottok budskapet om Jesu gudommelige miskunn (Divine Mercy).


«Søster Faustinas helligkåring har en særlig skjønnhet: ved denne handlingen ønsker jeg å overrekke dette budskapet til det nye årtusenet,» sa han i prekenen sin da hun ble helligkåret. «Jeg overrekker til alle folk, slik at de skal lære å kjenne Guds sanne ansikt og sine brødres sanne ansikt stadig bedre.»


Peter Georg Frassati ble saligkåret av pave Johannes Paul ii i 1990 og fikk som kallenavn: «saligprisningenes mann». Han er enda et eksempel på en populær helgen som den polske paven løftet opp. Paven elsket å gjenkjenne hellighet i enkle personer som lever sine kall til hellighet med en utrolig trofasthet. Da Frassati døde, var han bare en 24 år-gammel, italiensk student uten å ha oppnådd noe ekstraordinært. Men hans kjærlighet for Kristus i Eukaristien og i de fattige ble løftet av Johannes Paul II som heroisk og verdig vår etterlignelse.


Det skal nevnes at pave Frans overgikk pave Johannes Paul II, da han proklamerte 800 italienske martyr-helgener på én dag.


3. Han forvandlet reiseplanen for paver.

Johannes Paul II besøkte 129 land under pontifikatet sitt – flere land enn noen annen pave tidligere.


Han grunnla også Verdensungdomsdagene i 1985 og deltok i 19 av dem som pave.


Johannes Paul II forstod at paven må være nærværende for Kirkens folk, uansett hvor de er, sa Weigel.


«Han valgte å gjøre det med disse omfattende reisene. De var ikke reiser, insisterte han, men pilegrimsturer,» sa Weigel.


«Dette var altså Peters etterfølger på pilegrim til ulike deler av verden, av Kirken. Og det er derfor disse pilegrimsturene alltid ble planlagt rundt en liturgisk begivenhet; bønn; tilbedelse av Det allerhelligste sakramentet; økumenisk og interreligiøs samling – alt dette var del av en pilegrimserfaring.


I siste halvdel av det 20. århundret – en tid med enorme, sosiale endringer og omveltninger – Johannes Paul IIs omfattende reiser og forkynnelse av Evangeliet til jordens ender var akkurat det verden trengte, sa Weigel.


4. Han forvandlet Kirkens lære.

Johannes Paul II var et høyt utdannet menneske som kunngjorde Den katolske kirkes katekisme i 1992. Han reformerte både østlige og vestlige punkter i Den kanoniske retten mens han var pave, og han skrev 14 ensyklikaer, 15 apostoliske formaninger, elleve apostoliske konstitusjoner og 45 apostoliske brev.


Det er på grunn av dette Weigel sier at Kirken bare såvidt har begynt å pakke ut det han kaller Johannes Paull IIs «magisterium», som er utgjort av skriftene hans og den intellektuelle innflytelsen.


For eksempel er Johannes Paul IIs Kroppens Teologi enormt innflytelsesrik i USA og i verden forøvrig, men også dette er ennå ikke pakket ut, sier Weigel.


5. Han ga nytt liv til Den katolske kirken i Afrika.

Johannes Paul IIs legendariske, evangeliske glød gjorde undre i Afrika.


Han hadde et særlig forhold med den beninske kardinalen Bernadin Gantin og besøkte Afrika mange ganger. Besøkene hans inspirerte en generasjon av «JPII»-katolikker i Afrika, samt også på andre steder i verden.


«Johannes Paul II var fascinert av Afrika. Han så at afrikansk kristendom var levende. Det var en type nytestamentlig opplevelse av Evangeliets friskhet, og han var ivrig etter å støtte og løfte dette opp,» sa kardinal Gantin.


«Det var veldig interessant at under de to familie- og ekteskapssynodene i 2014 og 2015, så kom noen av de sterkeste forsvarene for Kirkens klassiske forståelse for ekteskap og familie fra afrikanske biskoper. Noen av dem er første- eller andregenerasjons kristne, dypt formet i Johannes Paul IIs bilde, som de anser som en eksemplarisk biskop,» sa Gantin.


«Jeg tror at hvor enn du ser rundt deg i verdenskirken, så er de levende delene av Kirken dem som har akseptert Johannes Paul IIs og Benedikt XVIs magisterium som den autentiske tolkningen av Det andre vatikankonsilet. Og de døende delene av Kirken er de som har ignorert dette magisteriet.»


Johannes Paul IIs innflytelse i Afrika og rundt om på kloden har forvandlet verden. Det har også for alltid forvandlet Kirken.


St Rita Radio samarbeider med The Catholic News Agency (CNA). Vi vil fremover legge ut nyhetssaker fra CNA enten på norsk eller engelsk. Om du vil hjelpe oss med oversettelser, ta kontakt på mail post@stritaradio.no.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

0 kommentarer