• Pål Nes

Hellige Mikaels Rosenkrans

P: Gud, kom meg til hjelp. A: Herre, vær snar til frelse. P: Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd A: Som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen.


1. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Serafene, må Herren gjøre oss verdige til å motta i våre hjerter Hans fullkomne kjærlighet. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


2. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Kjerubene, må Herren gi oss nåde til å forlate synden og følge den kristne vei til fullkommenhet. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


3. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Tronene, må Herren fylle våre hjerter med en sann og oppriktig Ånd av ydmykhet. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


4. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Herredømme, må Herren gi oss nåde til å styre våre sanser og å overvinne våre urene lidenskaper. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


5. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Kreftene, må Herren bevare oss fra det onde og lede oss ikke i fristelser. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


6. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Maktene, må Herren beskytte våre sjeler mot djevelens snarer og fristelser. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


7. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Fyrstedømme, må Herren fylle våre sjeler med den sanne lydighets Ånd. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


8. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av Erkeengler, må Herren gi oss utholdenhetens gave i tro og i alle gode gjerninger, slik at vi kan oppnå Himmelens ære. Amen. Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


9. På forbønn av Hellige Mikael og det himmelske kor av hellige Engler, må Herren la de beskytter oss gjennom livet, og etter døden leder oss inn til den evige herlighet i Himmelen. Amen Fader vår, 3 ganger Hill Deg Maria


Fire Fader Vår: Den første til ære for Hellige Mikael, det andre til ære for Hellige Gabriel, det tredje til ære for Hellige Raphael, og den fjerde til ære for vår verneengel.


Hellige Mikael, Himmelens fyrste, leder og seierherre for den himmelske hærskare, beskytter for menneskesjelene, du som bekjempet de opprørske englene, forvalter for Guds slott under Jesus Kristus, vår verdige leder, som skinner i fullkommenhet og overmenneskelige dyder: Fri oss fra det onde, vi som tar vår tilflukt hos deg . Ved din beskyttelse som mangler sin like, gjør oss i stand til å tjene våre Herre, trofast, hver dag. Amen


P: Be for oss, velsignede Mikael, fyrste over Jesu Kristi Kirke.

A: At vi må bli verdige til Kristi løfter


La oss be: Allmektige og evige Gud. Du som i din uendelige godhet og medlidenhet for menneskenes frelse har utvalgt den ærerike Erkeengel Mikael til å være Prins av Din Kirke. Gjør oss verdige, vi bønnfaller Deg, til å motta hans velsignede vern fra våre fiender slik at de i vår dødsstund ikke kan skade oss men at han kan led oss til Deg. Vi ber dette i din Sønns navn, Jesus Kristus.

Amen

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle