• Pål Nes

Høymesse fra St Paul kirke kl 11.00


Herrens Dåp – Høymesse søndag 10. januar kl 11.00 Inngang: LH 417 Kom, følg i ånden Kyrie LH 418 Da Jesus Kristus var vår bror Gloria: 13 Graduale 101: Herren signer sitt folk med lykke og fred Halleluja 228 Credo 13 Offertorium: LH 405 Vær trøstig, Sion, Jesu brud (mel. Fagert er landet) Sanctus 13 Agnus Dei 13 Postkommunio: LH 344 Jesus det eneste, helligste, reneste


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle