• Pål Nes

Hør Exultet sunget av biskop Erik (som diakon)