• Pål Nes

Fastetiden på St Rita Radio

Se vedlagt program for fastetiden på St Rita Radio. Askeonsdag blir innledet med en samtale med p. Reidar om askeonsdag før dom Alois tar oss gjennom liturgien som Katarinahjemmet har fått oversatt til askeonsdag. Tilslutt går vi korsvei med p. Egil. Velsignet fastetid