• Pål Nes

EWTN: What Was the Star of Bethlehem?

Gjennom vårt program samarbeid med EWTN sender St Rita Radio programmet "Catholic Answers Focus". Programmet er et innringer program der lytterene kan stille alle mulige spørsmål om vår tro.


Was it a comet? Was it a shooting star? Do we have any clues as to the nature of the Star of Bethlehem? Jimmy Akin brings some fascinating speculations about what the star might have been.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle