• Pål Nes

EWTN: Catholic Answers Live

Gjennom vårt program samarbeid med EWTN sender St Rita Radio programmet "Catholic Answers Live". Programmet er et innringer program der lytterene kan stille alle mulige spørsmål om vår tro.


Tidligere sendte episoder finner du her: https://www.stritaradio.no/blog/categories/ewtn