• Pål Nes

Crux Sacra Katekese om dåpens sakrament

Hva er dåpen? Er den nødvendig for frelsen? Hva skjer med oss i dåpen? Hør om gjenfødelsens sakrament, Porten til det evige liv, Porten til Kirken og de andre sakramentene.


Peder Josef Foss, katekeselærer i St. Olav domkirke, holder katekese for konfirmanter og unge voksne. Til daglig studerer Peder på NTNU og er aktiv i St. Olav og i Norges Unge Katolikker. Han vil ukentlig ta oss med på en vandring nærmere Gud.