• Pål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 7

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)
Syvende dag , Vokse i Enhet


«Jeg er vintreet, dere er greinene»

(Joh 15,5a)


Første lesning står skrevet i Paulus’ første brev til korinterne kap