• Pål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 6

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)


Sjette dag, Ta imot andre

«Gå og bær frukt, en frukt som varer»

(Joh 15,16b)