• Pål Nes

Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio

Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd


Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

(Joh 15,5-9)


Dag 1

KALT AV GUD

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere»

(Joh 15,16a)

1 Mos 12,1-4 Gud kaller Abraham

Joh 1,35-51 Jesus kaller de første disiplene


Meditasjon

Starten på reisen er et møte mellom et menneske og Gud, mellom den skapte og Skaperen, mellom tid og evighet.