• Pål Nes

Askeonsdagsandakt med dom Alois

Oversatt til norsk av søstrene ved Katarinahjemmet lest av dom Alois.

https://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/2021/02/11/en-annerledes-askeonsdag/


Ordets liturgi i hjemmet – Askeonsdag

Innledning

Leder: I Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn.

Svar: Amen

Leder: La oss be

Herre, med hellig faste begynner vi den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makter.

Ved vår Herre Jesus Kristus, din sønn, som lever og råder med deg i den den hellige Ånds enhet, en Gud fra evighet til evighet.

Svar: Amen


Ordets liturgi