• Pål Nes

8.mai på St Rita Radio

"I dåpen ble dere gravlagt med Kristus, og med ham fikk dere del i oppstandelsen, fordi dere trodde på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Alleluja."

Pavens bønneintensjon for mai: La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.


Minnedag for Den hellige Magdalena av Canossa

Dagens utvalgte helgen Den hellige kong Håkon V Magnusson

Evangelium Joh 15,18–21


Bønn

2. lesning matutin lest av Hæge. Laudes lest av Pål Johannes. Vesper lest av Pål Johannes. Tidebønn for uke 5 og 6, vol. III Hentet fra boken Tidebønnene Volum III utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag

Bønn


Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:

Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikkSt Rita TV


Fra 7.mai


Podkaster på St Rita