• Pål Nes

5.mars på St Rita Radio

Tidebønner, dagens helgen, dagens evangelium og bibellesning.

Rosenkrans kl 12.00 og messe kl 18.00 på www.StRitaRadio.no

2. Lesning matutin lest av Ingunn.

Laudes lest av Pål Johannes.

Vesper lest av Pål Johannes.

Dagens helgen lest av Reidun Jofrid (kommer)

Dagens evagelium lest av Erika.

Bibelen gjennom fastetiden lest av Hæge.


Hentet fra boken Tidebønnene Volum II utgitt på St. Olav Forlag.

Dagens helgen og dagens evangelium er hentet fra fra katolsk.no

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle