• Pål Nes

29.juni på St Rita Radio

Oppdatert: juni 29

"Dette er de martyrer som med sitt liv la Kirkens grunnvoll.

De drakk Herrens kalk og ble Guds venner."


Pavens bønneintensjon for Juni: La oss be for de unge som forbereder seg til ekteskap med støtte fra menigheten, at de må vokse i kjærlighet med sjenerøsitet, trofasthet og tålmodighet.

12. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Høytid for Den hellige apostel Peter og Den hellige apostel Paulus Evangelium Matt 16,13–19


Bønn

1. lesning matutin lest av Erika (kommer)

Laudes lest av Pål Johannes.

2.Vesper lest av Hege.

Tidebønn for uke 1, vol. IV

Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.Dagen i dag

Tidebønn

Nye program på St Rita Radio i dag:

For barn:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


St Rita Radio er en katolsk radio med fokus på messe, bønn og musikk


St Rita TV

26.juni på St Rita Radio
Podkaster på St Rita


0 kommentarer