• Pål Nes

16.april St Rita Radio

Oppdatert: 16. apr. 2021

"Du har løskjøpt oss, Herre, med ditt blod ut av alle stammer og tungemål, alle folk og raser, og gjort oss til et kongelig folk og prester for vår Gud. Alleluja."


Minnedag den hellige Magnus Orknøyjarl

Evangelium Joh 6,1–15


Bønn

2. lesning matutin lest av Hæge

Laudes lest av Eva Erika og Pål Johannes.

Vesper lest av Eva Erika og Pål Johannes.

Tidebønner for påskeoktaven

Tidebønn for uke 2, vol. III

Hentet fra boken Tidebønnene Volum III utgitt på St. Olav Forlag.


Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no


Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens helgen bruker www.katolsk.no som hovedkilde og redigert av Reidun Jofrid.


Nye program på St Rita Radio i dag

SEGL: Filosofi som gudstjeneste

Lydbok: Jeg dør ikke, jeg går inn i livet: lesning 25


For barn:

Kveldsamling for barn 12.04.21


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Dagen i dag


Tidebønn


Nye program på St Rita Radio i dag:


For barn:


Hør St Rita Radio direkte

Program St Rita Radio


Direktesendt videoHverdagsmesse kl 18.00
Fra 13.april


Fra arkivet

Fra EWTN


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle