• Pål Nes

10.mars på St Rita Radio

Tidebønner, dagens helgen, dagens evangelium og bibellesning.

Rosenkrans kl 12.00 og messe 18.00 på www.StRitaRadio.no

2. Lesning matutin lest av Ingunn.

Laudes lest av Hege.

Vesper lest av Hege.

Dagens helgen lest av Reidun Jofrid.

Dagens evagelium lest av Erika.

Bibelen gjennom fastetiden lest av Hæge.

Hentet fra boken Tidebønnene Volum II utgitt på St. Olav Forlag.

Dagens helgen og dagens evangelium er hentet fra fra katolsk.no

Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 6502120 kommentarer

Siste innlegg

Se alle