Velkommen til St Rita TV

Hver kveld kl 21.00 sender vi direkte kveldsbønn fra vårt oratorium. Bli med å be sammen med oss!
 

Produksjoner og samproduksjoner fra Rita TV